divendres, 26 d’abril de 2013

587. La plataforma antitaurina PROU torna a l’acció

 
 
La Plataforma ciutadana que l’any 2010 va aconseguir l’abolició de les curses de braus a Catalunya, i que es va dissoldre tan bon punt va assolir l’objectiu proposat, torna a reconvocar-se i aixecar-se davant del perill del retorn de les curses de braus a Catalunya.
* L’amenaça interna a Catalunya és molt més perillosa i complicada que els atacs que es reben des de fora.
* La Plataforma PROU proposa una bateria d’accions en el camp polític, jurídic i social per evitar que a Catalunya es tornin a realitzar curses de braus.
* També s’explica, al final d’aquest article i a títol informatiu, al situació davant la ILP taurina que es tramita a l’Estat espanyol.
L’enemic intern.
A primer cop d’ull podria semblar que tenim la imposició d’aquests espectacles des dels parlaments de l’Estat espanyol, res més il·lògic donada la vergonyosa desinformació i sensacionalisme mediàtic al respecte, conseqüència d’una iniciativa legislativa popular protauròmaca que s’està tramitant en aquest moment; però el cert és que no tenim cap dubte jurídic ni competencial al respecte, doncs l’únic Parlament que pot decidir el retorn de les curses de braus a Catalunya és el Parlament català. Molt més preocupant que els atacs que vénen des de fora són els que vénen des de Catalunya, doncs la major part dels enemics a dia d’avui no són externs sinó interns i del propi Govern, és conseller i es diu Josep Maria Pelegrí. Ja a l’any 2010, aquest conseller –en aquell moment diputat del Parlament de Catalunya- va prometre el lobby taurí els vots necessaris de la seva formació per aconseguir frenar la voluntat catalana a favor de l’abolició i del progrés moral. Això vaticinava una marcada tendència en contra de la causa, la que varem poder confirmar després de pocs dies de la seva assumpció com a conseller, quan va afirmar en una entrevista de La Vanguardia que no li agraden els animals, en el moment en que assumia una cartera que té com a funció pública protegir-los. La nova sorpresa que ens prepara aquest conseller (a qui podem veure posant amb armes de caça) és retornar les curses de braus a Catalunya avalant espectacles taurins il·lícits organitzats per un torero català i amb toros portats des de Salamanca i altres llocs d’Espanya, activitat que va quedar taxativament prohibida pel Parlament de Catalunya el 28 de juliol de 2010. Els toros podrien tornar a Catalunya, i Catalunya quedaria molt malament de cara a l’opinió pública internacional.
Bateria d’accions.
Des de la Plataforma PROU proposem una bateria d’accions en àmbits diferents com el social, polític i per suposat jurídic.
Social:
* Demanem la dimissió o destitució de Josep Maria Pelegrí, o be la transferència de les competències en matèria de protecció d’animals a un altre departament de la Generalitat de Catalunya.
En aquesta Petició online estem sol·licitant que l’actual conseller sigui llevat del seu càrrec i si no que se li retirin les competències sobre protecció dels animals.A l'enllaç següent pots veure amb tot detall la nefasta gestió que estem denunciant aquí.
 
Jurídic:
El dijous 25 d’abril, la Plataforma PROU interposà recurs contenciós-administratiu contra la resolució del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de 20/02/2013, mitjançant la qual “Es desestima el recurs d’alçada contra la resolució de 10/12/12 del director dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre, per la qual es va acordar no incoar expedient sancionador i ordenar l'arxiu de les actuacions realitzades en relació amb la denúncia presentada per la celebració d'espectacles taurins, amb toros de lídia, en una finca de Tarragona al terme municipal d'Alfara de Carles".
Els espectacles taurins consisteixen en torejar els toros de lídia per permetre decidir el destí de l'animal (bé a la plaça de toros o bé a l'escorxador) en un espectacle públic destinat a turistes. És el que s'anomena “la tienta” i es una activitat implícita a les curses de braus. Aquesta activitat prohibida, que té una durada de 20-25 minuts per toro, consisteix en comprovar “la bravura” de l'animal mitjançant la utilització de “capa i muleta”. Durant aquests minuts també s'utilitzen banderilles de fusta, que s'han dissenyat expressament, que es deixen caure sobre l'animal i es realitzant acrobàcies; tot això, dut a terme públicament per toreros professionals i en una plaça de toros. Aquests espectacles taurins il·legals, que van dirigits a turistes majoritàriament russos, es realitzen des del juliol de 2012 de forma ininterrompuda i tenen vocació de seguiment mentre no siguin clausurades per un jutge, atès que el Govern es nega a fer-ho. Així s'ha pronunciat el Departament d'Agricultura, així com el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, garantint la seva continuació per la font d'ingressos que suposen pel territori.
Es tracta d'un espectacle taurí clandestí (sense autorització ni presència d'ambulància ni de servei mèdic ni d'assistència de veterinari -segons acta dels mossos d'esquadra-), però amb el vistiplau del Departament d'Agricultura, promogut i realitzat pels ramaders i toreros, en un intent de mantenir el negoci taurí a Catalunya d'unes quantes persones, burlant-se de les institucions democràtiques de Catalunya que van prohibir les corrides de toros "convencionals" i qualsevol modalitat d'espectacle taurí mitjançant la Llei 28/2010, de 3 d'agost, que va entrar en vigor l’ 1/1/2012.
“Tindrem que guanyar als jutjats allò que ja hem guanyat al Parlament”, Anna Mulà, advocada de Plataforma PROU.
Sobre la ILP tauro€conòmica.
Quant això, existeixen dos documents que creiem que poden aportar llum respecte la tramitació d’aquesta ILP que pretén que retornin les curses de braus a Catalunya per decisió dels parlaments estatals.
Per un costat, oferim un informe complet redactat per la Fundació Franz Weber, on resumeix, en 10 punts, les claus per comprendre l’abastament d’aquesta ILP, tan promocionada –per cert- per un gran sector dels medis de comunicació espanyols.
En segon lloc, una entrevista realitzada per la TVanimalista a Leonardo Anselmi, que va ser portaveu i enllaç polític de la Plataforma PROU i on, en menys de 5 minuts, es refereix a la ILP tauro€conòmica com “una bomba de fum que tendeix a ocultar el seu propi i veritable objectiu: rebre més diner públic”, explicant les probabilitats de sanció i aplicació de la iniciativa tauroeconòmica.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada